Време за прочитане - 3 мин.

Св. Мария Магдалина

Господ Исус Христос извършва чудеса по Галилея с помощта на Божествената си сила, когато към него се приближила жена на име Мария Магдалина (от гр. Магдала). Тя помолила Христос за помощ и господ изгонил от нея седем бяса и напълно я излекувал от болестите й. От тогава тя му служела непрестанно и го следвала до самата му . Заедно с майката на Спасителя тя стояла при кръста и видяла, как положили Господа в гроба.

Тъгувайки за смъртта на Спасителя, светите приготвили благовонно миро, за да помажат с него, според юдейския обичай, на Иисус Христос. И след като минала съботата, още рано сутринта отишли на гроба. Но по-рано от всички, още преди разсъмване, дошла на гроба Мария Магдалина, но за голямо свое учудване тя видяла, че камъкът е отвален и гробът празен.

Притеснена от видяното, Мария Магдалина бързо се затекла при апостолите Йоан и Петър и им казала: “Дигнали Господа от гроба, и не знаем, де са Го турили” (Йоан 20:2). Йоан и Петър веднага тръгнали с нея и като влезли в пещерата, видели, че тялото на Иисуса го няма и че са останали само повивките, с които то било обвито. Те се върнали, а Мария останала на гроба и плачела. И както плачела, надникнала в гроба и ето видяла два ангела в бяло облекло да седят – единият при главата, а другият при нозете, гдето било лежало тялото Иисусово. Ангелите и рекли: “Жено, защо плачеш?”

– Вдигнали Господа моего – отговорила тя – и не зная где са Го положили.

Като казала това, тя се обърнала назад и видяла Самия Иисус, но не Го познала и мислила, че е градинарят.

– Жено – казал й Той – защо плачеш, кого търсиш ?

– Ако си Го ти изнесъл – казала тя, – кажи ми где си Го положил и аз ще Го взема.

– Марийо! – казал й тогава Спасителят.

Едва сега Мария Го познала и радостно извикала: “Учителю!”

– Не се допирай до мене – казал й Господ, – но иди при братята Ми и им кажи, че възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог! [Вж. Иоан. 20:17].

В това време и другите жени, които вече се връщали от гроба, срещнали по пътя Спасителя, Който им казал: “Радвайте се!” Те паднали пред нозете Му и Му се поклонили.

След Възнасянето на Исус, Мария Магдалина прекарвала с пресвета Богородица и апостолите в постоянна молитва и била свидетелка на първите успехи на християнското учение в Йерусалим. Пълна с усърдие и вяра, тя сама проповядвала словото Божие. Църковното предание говори, че посетила и Рим, и че поднесла на императора Тиберий червено яйце, като му казала: “Христос възкресе!”.

Още от старо време имало обичай у юдеите, особено у бедните, да поднасят на свои познати, и покровители в деня на рождението им и на Нова година. Това се смятало като израз на радост и уважение от людете, които не са могли да поднесат по-скъпоценен дар. По примера на св. Мария Магдалина у християните влязло в обичай да се даряват един другиму червени яйца за спомен на Христовото Възкресение.

От Рим св. Мария Магдалена дошла в Ефес, където до самата си смърт помагала на св. Йоан Богослов в неговите апостолски трудове. В V век нейните мощи били преместени от Ефес в Цариград.