Време за прочитане - 1 мин.

Илинден – 20 юли

Илинден – един от празниците за предпазване от гръм и градушка.

Съществува народно вярване, че св. Илия е покровител на небесните стихии и дъждовете.

В народните св. Илия се разхожда по небето със златна колесница и търси да убие ламята, която пасе житата. Той хвърля по нея огнени стрели, при което се получават гръмотевицата и светкавицата.

Когато пък има светкавица без гръм, това е , който излиза от ноздрите на конете, впрегнати в му.

На празника се коли курбан – най-стария петел. В планинските райони на Южна България. Илинден се чества много тържествено. Устройват се и селски сборове и общоселски курбани, като в жертва се принася бик (овен, вол). Този ден е избран за патронен на кожарите, кожухарите, самарджиите и керемидарите.

Описанията на св. Илия (ІХв.пр.Хр.) в Стария завет го представя като аскет скитник и последовател на единния Бог. Централен момент в биографията на светеца е предизвиканото от него “двуборство” между Йехова и Ваал.

Илия предрича на израилския цар Ахав голяма суша. След поднасяне на жертва и молба от страна на св. Илия за изпращане “свише” огън, събраният народ пада на колене и признава за единствен свой бог Йехова, след което Бог изпраща дъжд.

По-нататък пророчеството е, че Елисей ще срещне св. Илия и ще стане негов последовател , а Илия след си ще се възнесе на небето с огнена колесница, теглена от четири коня. Затова в иконографията той е рисуван по този начин. На самия празник се прави молебен за дъжд и плодородие.