Време за прочитане - 3 мин.

Димитровден – 26 Октомври – св. Димитър

Според народно вярване в полунощ срещу Димитровден “небето се отваря“.

Който е буден по това време, може да изрече своя молба към Бога.

Ако човекът е праведен, Господ ще изпълни желанието му. Като продължение на тази надежда на самия Димитровден някога селяните извършвали различни гадания.

Те са свързани най-често със смяната на стопанските сезони. Свети Димитързима носи“, казвали някога.

Светецът се смята за властелин на зимните студове и снегове. Дори има народна представа, че той пуска снега като разтръска своята дълга бяла брада. Затова на Димитровден селяните се вглеждат в поведението на домашните животни и по него предричат студена ли ще е зимата, кои месеци ще са най-студени, кои ще са снежни или кишави. В този момент от годината вече окончателно е приключил земеделският сезон, цялата реколта е прибрана и са приготвени всички запаси от храна за хората и добитъка за зимата.

Но това “имане” в хамбарите и зимниците не успокоява селяните. Затова на Димитровден имат свои гадания колко имотни ще бъдат през идните месеци и дори година. Който има повече кошери, вече се опитва да предвиди колко мед ще събере през следващото лято.

Димитровден бил най-благодатният ден за бедните селяни, които нямат своя земя. Те работят като “аргати” – помощници в стопанството на някой по-заможен съселянин.

Обичайно те били наемани за периода на най-усилена земеделска – от Гергьовден до Димитровден. През този период те нямали право да напускат работата и да се местят.

Ако са случили на добър и щедър господар – добре, ако не – трябва да търпят и работят безропотно.

Една иронична песен разказва как аргатите на свидлив господар работят на нивата и получават за обяд само ечемичен хляб и недовряла леща. Но с чувство за хумор те пеят, че са толкова преяли, та не могат да станат и да продължат работата си, както другите аргати по съседните ниви.

Но “Сяка мъка – до време“, както утешава една поговорка.

На Димитровден чорбаджиите освобождавали своите аргати. И тогава им плащали наведнаж цялата изработена “заплата”. Затова има поговорка “Лете измикяр (слуга), зиме – господар”.

Една приказка обаче разкрива, че скъперничеството на богатия може да остави бедняка и с празни ръце, когато приключи аргатуването.

В приказката богатият взема младо момче-сираче да работи при него цели три . Но обещава да му плати не с пари, а да му даде накрая само три мъдри съвета. Но както казва друга народна Сиромах челяк с работа надвива“.

А и младежът бил заинтригуван какви ще са тези толкова скъпоценни . Приел условието. Когато изтекли трите години, аргатинът отива при чорбаджията да получи обещаната отплата за работата си.

Трите съвета, които му дал богатият били: “Мътна вода не минувай, на комшията си не вярувай, жената си на сватба сама не пущай“. Като ги чул, младежът се ядосал, че съветите не си стрували три години да работи за тях.

Ала по пътя обратно към своето село имал случай да провери колко са верни получените съвети. Вместо да прекосява мътна поройна река, младежът зачакал на брега водата да се оттече.

В това време богат конник опитал да прегази реката и се удавил. А младежът успял да прибере неговия кон и в седлото открил торбичка с жълтици.

После случаят му показал, че и другите два съвета са верни. Накрая си рекъл: “Три години съм служил за три слова, ама си струвало“.

Но дори извън този приказен сюжет, има народна мъдрост, че “работата на ум учи“.

От Димитровден за селските жени настъпвало време да предат и тъкат, да шият и кроят – от дрехите за цялото до всички постелки за дома. Хумористична песен разказва как Гюргя мома шие своята дълга сая (горна дреха от дебел вълнен плат) от Димитровден до Гергьовден.

И за тези седем месеца момата така и не успяла да ушие своята премяна. А когато дошло време всички моми да покажат своите нови саи на голямото хоро, мома Гюргя излязла със старите си дрехи.

Както ръчица пипала, тъй гърбица носила” – казва една народна поговорка. Затова и песента подиграва несръчната и мързелива мома.

От Димитровден до Гергьовден навремето се правели още годежи и женитби. А после отново започвала усилна земеделска работа.