Време за прочитане - 2 мин.

Архангеловден

Християнският Събор на Свети Архангел Михаил, наричан от народа Рангеловден или Хрангеловден, се почита на 8 ноември, тъй като това е деветият месец след създаването на , считано от март. Отбелязването му от църковния календар е свързано и с представата за деветте ангелски чина, разпределени в три последователни йерархии – горна, средна и долна.

Християнската църква въвежда този празник, за да противодейства на юдеите-еретици, които по някои канони на Стария завет изпадали в идолопоклонничество и езическо преклонение пред слънцето, луната и звездите и смятали, че ангелите са създатели на видимите твари и че са по-висши от самия Христос. С утвърждаването на празника православното духовенство налага идеята за появата на деветте ангелски сана в деня на Страшния съд, който се нарича Ден осмий.

Посвещението му на Архангел Михаил се обяснява с представата за светеца като чиноначалник и воевода на всички от йерархията – серафими, херувими, сили, власти и начала. А според народното вярване Св. Рангел е един от шестимата братя-юнаци, на когото при подялбата на света се паднали . Ето защо, той се изобразява като ангел, който се спуска при умиращия и с нож или сабя изважда душата му. Затова народът го нарича душевадник. Той отвежда изтръгнатата от тленното тяло душа в отвъдния свят, където заедно със своя събрат Свети Петър я отправя в райската градина или във врящия казан на пъкъла, според това дали е праведна или греховна. По тази причина в християнската иконографска традиция Архангел Михаил се изобразява или с окървавен нож в ръце, или държащ везни, с които измерва човешките грехове.

Православната църква определя Свети Михаил като един от седемте първенсвуващи ангели, които винаги стоят пред престола на Господа. Той представя Божието слово, архангел Гавраил е носител на Божиите тайни, Рафаил-лечител на недъзите, Уриил-просветител на душите, Салатиил е молител и застъпник пред Бога, Иехудиил е прославящ Господа, а Варахиил е подател на Божиите благословения. Ангелите са пазители на човешкия род и всеки човек получава с рождението си по един ангел-пазител.

Според традиционните народни представи св. Архангел държи в едната си ръка златна ябълка, а в другата нож. С ябълката той примамва умиращите хора, а с ножа вади душите им. Затова светецът се нарича още вадидушник. Празникът му се почита в чест на мъртвите. На този в Троянския край започват и т. н. Рангеловски или Вълчи (Зверини) празници. Те са посветени на вълците и се съблюдават в продължение на цяла седмица.

Жените не работят никаква домашна работа не предат и шият, не плетат и тъкат, за да не разсърдят зверовете и за да не нападат те стадата и овчарите. Ако някоя жена работи през този ден, съседките й казват, че Куцалан ще я удари с патерицата си.